Skip Navigation LinksAna Sayfa > Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi > 26 Ağustos Tabiat Parkı

26 Ağustos Tabiat Parkı

  

            Bakanlık Makamı’nın 03.04.2008 tarih ve B.18.0.DMP.0.02.452-89 Sayılı Olur’ları ile 26 Ağustos Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

            2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlanmış ve 03.04.2008 tarihinde Bakanlığı’mızca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Uzun Devreli Gelişme Planı  çerçevesinde Uygulama Proje’si hazırlanmış ve proje kapsamında Devlet Su İşleri 183. Şube Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalara başlanılmıştır.

            2008 Yılı Yatırım Proğramında 100.000,00 YTL ödeneği bulunan 26 Ağustos Tabiat Parkı için, talep edilen 200.000,00 YTL ek ödenek ile birlikte toplam 300.000,00 YTL ödenek ile, 2008 yılında yapılacak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

           * 26 Ağustos Tanıtım Parkı’nda mevcut binalar, tel ihata ve piknik üniteleri ile masalarında bakım ve onarım çalışmaları bitirilmiş, çevre düzenlemesine yönelik çöp kutuları yenilenmiş, Bakanlığımızca yürütülen bu proje ile halkın günübirlik ziyaretleri sırasında doğal kaynakları tanıması ve doğa koruma bilincinin sağlanması amacıyla; mevcut bitkilere tanıtıcı levhalar yaptırılmıştır.

            * 26 Ağustos Tabiat Uygulama Projesi kapsamında ayrıca ; 1a, 1b, 1c ve 4c parsellerde 4 hektar alanda otomasyon sulama tesisatı projesi ve yapımı, 1125 metre yürüyüş yolu aplikasyonu ve yola 2 m genişliğinde 5 cm kalınlığında mucur serilip sıkıştırılması hizmet alımı işi ile 40.000 m2 alanda çimlendirme hizmet alımı işi ihalesi yapılmış olup, Ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.